1970: Viering 25-jaar bevrijdingsfeest

Decor: Op de wiel bij de ingng van de Alm een rechthoekige ereboog met daaronder een grote V waarin het Amerikaanse vrijheidsbeeld (pop gemaakt bij Job Verschoor in de schuur). Schijnwerpers en fakkels en veel groen (paddekruid uit de bermen) Huib Pelikaan (pa van Joke van Arkel) was fakkelman en ging alleen met de boot de wiel op, hij had niet in de gaten dattie lekte… Iedereen zag hem zinken behalve Huib, die kwam er pas achter toen zijn lucifers in zijn overalzak nat waren geworden...

Spontaan comité uit de buurt dat onder auspiciën van de oranje-vereniging het feest organiseerde. Geen tentje, de zjjenevertjes werden aan huis geserveerd, Ali’s pa dronk citroentjes…

Er zijn geen foto's beschikbaar.